Feu clic sobre Esdeveniments (1) i després sobre Afegeix nou (2)

Una vegada a la publicació empleneu el títol (3), us recomano fer-ho amb el mateix criteri a tota la programació. Després empleneu el contingut extra que desitgeu, si és necessari (4). Tot seguit introduí les dates (5), la resta de camps no són necessaris, el plugin que s’encarrega d’aquesta part, és molt complet, però l’he retallat bastant per tal d’adequar-lo tant a les vostres necessitats com al disseny.

Quan estigui tot ok, feu clic al botó blau, on dirà publicar (6). Podeu programar aquestes publicacions per una data determinada (7).