Cliqueu sobre Portfolio (1) i després sobre Add New (2).

Afegiu el títol (3), cliqueu sobre Back-end Builder (4) i després sobre Àlbum (5).

Baixeu fins abaix i cliqueu sobre Defineix la imatge destacada (6).

Cliqueu en el símbol del disc dur (7).

Passeu el cursor sobre Load ÀLBUM i després cliqueu sobre Replace all page content (8).

El pas anterior carregarà la plantilla predissenyada per a àlbums, canvieu la informació que vulgueu clicant sobre la icona de ploma a cada bloc. Recordeu que la imatge de l’àlbum ha de ser quadrada.

Per editar el codi inserit de l’àlbum a Spotify, editeu el Code Block (9).

Després aneu a la pàgina de l’àlbum a Spotify i copieu la part de l’URL que us indico.

I enganxeu la part d’URL de Spotify a la part indicada del Code Block (10).

Finalment guardeu el bloc, publiqueu et volia.